Gamybos procesų automatizavimas

  • Gamybos procesų automatizavimas technologiniame dozavime/sverime
  • Automatinio valdymo sistemų kūrimas
  • Produkcijos automatinis skaičiavimas
  • Kompiuterinis procesu valdymas, atvaizdavimas (SCADA)
  • Bokštų pildymo/išleidimo proceso automatizavimas
  • Nauju įrengimų ir jų visumos aprišimas
  • Specializuotos ir suprogramuotos valdymo sistemos
  • Technologiniu receptų sudarymas
  • Duomenų surinkimas ir atvaizdavimas PC/HMI/WEB